Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa"
adres: 44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18
telefon:32 230 32 47
fax:32 230 32 47
  
e-mail:biuro@nzozszansa.pl
www:www.nzozszansa.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa"
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”
Rok rejestracji:1999
Rok uzysk. OPP:2004
KRS:0000003134
Regon:276664594
NIP:631-22-53-145
Nazwa banku:Santander Bank S.A.
Nr rachunku:48 1090 1766 0000 0000 7506 0903

O Organizacji

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa

Istniejemy od 1999 roku.

Pomagamy młodym ludziom uzależnionym od narkotyków , ich rodzinom i bliskim. Czynimy to z sercem, zgodnie z wyznawanym kodeksem wartości i etyką zawodową, wykorzystując najlepiej jak tylko potrafimy, posiadaną wiedzę i umiejętności. Uznajemy wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka jako osoby, dbamy o jego prawo do odmienności i własnych przekonań. Pamiętamy, że człowiek jest kimś więcej niż posiadana o nim wiedza, a żadna teoria nie tłumaczy w pełni sensu ludzkiego istnienia.

W ramach naszej działalności:

  • Stworzyliśmy i prowadzimy nowoczesny ośrodek terapii dla  osób uzależnionych od narkotyków pod nazwą Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa”. Realizowany w Ośrodku program psychoterapii uzupełniany jest o wiele niekonwencjonalnych działań typu : zajęcia teatralne, wyjazdy na obozy terapeutyczno-wypoczynkowe, turnieje piłki nożnej, wyjścia do  kina czy teatru.
  • Zajmujemy się profilaktyką, aktywnie działając na rzecz zapobiegania uzależnieniom w szkołach, współpracując z wieloma środowiskami i grupami zawodowymi (nauczyciele, pedagodzy szkolni, kuratorzy, rodzice).
  • Realizujemy duży program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin. Pomagamy pacjentom, którzy, zakończyli pozytywnie leczeniu w Ośrodku w powrocie do normalnego życia, do szkoły,  do pracy, finansując m.in. kursy zawodowe oraz opłaty za naukę szkolną. Zapewniamy im także możliwość czasowego i bezpłatnego zamieszkania w naszych mieszkaniach readaptacyjnych, dzięki czemu nie muszą wracać do swojego starego środowiska.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" z siedzibą w Pławniowicach, przy ul. Cmentarnej 18 jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000003134. Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2010 rok
      organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
      organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
      organizacja/instytucja działająca na rzecz osób uzależnionych


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000003134.
Za okazaną pomoc dziękuje Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm