Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem
adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Plac Opatrzności Bożej 20
telefon:33 822 73 29
  
e-mail:razem.stow@op.pl
www:www.stowarzyszenierazem.org

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem
Pobierz program PIT Scan 2021
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem
Rok rejestracji:1994
Rok uzysk. OPP:2004
KRS:0000114639
Regon:070440776
NIP:547-10-13-499
Nazwa banku:Bank Pekao S.A.
Nr rachunku:59 1240 4142 1111 0000 4823 5525

O Organizacji

Jesteśmy stowarzyszeniem założonym przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Od ponad 20 lat próbujemy oswoić to przerażające słowo jakim jest upośledzenie umysłowe. Poprzez nasze działania terapeutyczne i szkoleniowe chcemy pokazać jak wartościowe i utalentowane osoby się za nim kryją. A największym osiągnięciem jest dla nas uśmiech i szczęście tych, dla których działamy.
Przez wszystkie te lata naszym głównym marzeniem było wybudowanie grupowego domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które znajdą w nim bezpieczną przystań, gwarancję godnego życia, jeśli zabraknie im opieki czy dachu nad głową po śmierci rodziców i opiekunów.
W tym celu w 2000 roku zakupiliśmy 85-cio arową działkę w Bestwinie k/Bielska-Białej. W 2013 udało się zakończyć budowę domu - pierwszego na Podbeskidziu nowoczesnego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego. Za patrona Ośrodka obraliśmy Św. Abpa Józefa Bilczewskiego, który otaczał ogromnym szacunkiem świat pracy, ludzi ubogich i cierpiących. Był człowiekiem ogromnej wiary i wrażliwości na problemy innych, całe jego życie było pełne wyrzeczeń i poświęcenia dla dzieci i młodzieży. Rok 2014 poświęciliśmy na prace wykończeniowe i wyposażenie obiektu.

Od czerwca 2015 roku w Ośrodku realizowany jest całodobowy pobyt dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz działania na rzecz podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin, obejmujące:

  • rehabilitację i fizjoterapię;
  • terapię m.in. w formie dogoterapii i zajęć terapeutycznych (np. muzykoterapii, arteterapii);
  • wsparcie psychologiczne;
  • warsztaty i zajęcia artystyczne, sportowe, rekreacyjne, animacyjne, edukacyjne i okołozawodowe (np. komputerowe, kulinarno-cukiernicze), samoobsługi, etc.;
  • imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, integracyjno-rekreacyjnym, jak "Spotkania noworoczne", "Majówki", "Kociołki Beskidzkie" i wiele innych;
  • spotkania integracyjne rodzin osób niepełnosprawnych.
Ponadto stowarzyszenie na rzecz swoich podopiecznych i ich rodzin organizuje wycieczki turystyczne i edukacyjno-kulturalne oraz wyjazdy/obozy integracyjne, sportowo-rekreacyjne inne.

NIC Z TEGO BY SIĘ NIE UDAŁO, GDYBY NIE WASZA POMOC!

Setki ludzi ofiarowało nam swój czas i umiejętności, mnóstwo firm wspomagało na różne sposoby. A tysiące ofiarowało swój 1%.
I znowu, jak co roku, prosimy o Waszą pomoc.

STAŃ SIĘ CZĄSTKĄ NASZEGO DZIEŁA!


Przekazując nam 1% odpisu swojego podatku pomagasz realizować nasze marzenie o miejscu, gdzie niepełnosprawność nie jest przerażającym słowem.
Twórz razem z nami dom, gdzie gości radość i ciepło, gdzie każdy jest wartościowym człowiekiem, może żyć i się rozwijać.
Pomóż nam w realizacji wielu innych działań wspierających środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

1% podatku za 2019 rok został wykorzystany na:


  1. Rozbudowę Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego oraz jego działalność ( całodobową opiekę świadczoną na rzecz jego mieszkańców oraz ich terapię, rehabilitację i wypełnienie czasu wolnego).
  2. Bieżącą działalność stowarzyszenia tj. szereg działań obejmujących terapię i rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia oraz wsparcie psychologiczne ich rodzin, a także organizację zajęć, warsztatów, wyjazdów, imprez i innych wydarzeń na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu.

1% pozyskany z rozliczeń PITów za 2020 rok chcielibyśmy wykorzystać podobnie do roku poprzedniego dodając jednak nowy cel: wykończenie i wyposażenie nowej części Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie. Stowarzyszenie chcąc rozwijać swój potencjał i zakres wsparcia środowiska osób z niepełnosprawnością oraz biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności w 2019 roku przystąpiło do rozbudowy Ośrodka. W nowej części zgodnie z planami powstaną m.in. nowoczesne gabinety fizjoterapii i rehabilitacji oraz duża sala wielofunkcyjna. Stowarzyszenie pragnie w niej uruchomić również kawiarenkę będącą miejscem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i miejscem sprzedaży wyrobów tworzonych przez osoby z niepełnosprawnością w trakcie warsztatów terapeutycznych w pracowniach Ośrodka. W chwili obecnej nowa część Ośrodka jest w stanie surowym zamkniętym.

RAZEM
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 73 29
e-mail: razem.stow@op.pl
NIP: 547-10-13-499
Regon: 070440776
Konto w Bank Pekao S.A. : 59 1240 4142 1111 0000 4823 5525


Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
      organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000114639.
Za okazaną pomoc dziękuje Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm