Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia
adres: 80-286 Gdańsk,
ul. Jaśkowa Dolina 47 lok. 1a
telefon:58 341 19 11
fax:58 346 10 02
  
e-mail:splz@prolife.org.pl
www:www.hli.org.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia
Pobierz program PIT Scan 2021
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia
Rok rejestracji:2006
Rok uzysk. OPP:2009
KRS:0000249454
Regon:0220181675
NIP:957 093 30 41
Nazwa banku:Bank PEKAO
Nr rachunku:33 1240 1242 1111 0010 0921 9417

O Organizacji

Szanowni Państwo!
Składamy Państwu serdeczne podziękowania za przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Przekazując 1% umożliwiacie nam Państwo przeprowadzenie wielu programów chroniących naturalną rodzinę i dzieci!
Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – 1%
SPLŻ nie prowadzi działalności gospodarczej. Swoją działalność opiera na wsparciu darczyńców oraz przekazywanych kwotach 1% podatku.
Prezesem SPLŻ jest Ewa H. Kowalewska
Zakres działalności SPLŻ:
  • Działania promujące zdrową, naturalną rodzinę,
  • Ochrona macierzyństwa i dziecka poczętego,
  • Wspieranie materialne rodzin wielodzietnych zagrożonych ubóstwem,
  • W czasie pandemii koronawirusa działalność stowarzyszenia została dodatkowo skierowana do tych rodzin i matek, które dotknęło zubożenie na skutek pandemii Covid-19 oraz staramy się jak najbardziej efektywnie wypełniać misję stowarzyszenia wykorzystując nowoczesne metody komunikacji i transportu.
  • Edukacja społeczna w zakresie ochrony ludzkiego życia oraz rodziny,
  • Pomoc materialna i psychologiczna dla kobiet w ciąży,
  • Edukacja prozdrowotna, w tym nauczanie ekologicznych metod rozpoznawania płodności,
  • Pomoc Polakom za granicą w zakresie wychowania prorodzinnego, ochrony macierzyństwa, dziecka poczętego i rodziny,
  • Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie wskazującym zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
Współpraca:
SPLŻ bezpośrednio współpracuje z Klubem Przyjaciół Ludzkiego Życia oraz międzynarodową organizacją Human Life International.
Należy do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Aby przekazać swój 1% wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) podając NR WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000249454
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia
Al. 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 47 lok.1a
tel. 58 341 19 11
e-mail: splz@prolife.org.pl
NIP: 957 093 30 41
Regon: 0220181675
Konto w PEKAO : 33 1240 1242 1111 0010 0921 9417


Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2008 rok


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000249454.
Za okazaną pomoc dziękuje Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm