Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka
adres: 40-887 Katowice, ul. Ułańska 5a
telefon:32 250 44 99 W. 25
fax:32 250 44 99 W. 49
  
e-mail:sekretariat@osrodek.katowice.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka
Pobierz program PIT Scan 2019
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka
Rok rejestracji:2006
Rok uzysk. OPP:2009
KRS:0000251568
Regon:240313693
NIP:6342593153
Nazwa banku:ING Bank Śląski
Nr rachunku:98 1050 1214 1000 0023 0343 3094

O Organizacji

SORO SORO SORO

Stowarzyszenie Osób Wspierających SORO

Numer KRS 0000251568

HISTORIA:
Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych – Centrum Rozwoju Dziecka, w skrócie Stowarzyszenie Osób Wspierających SORO, to powstała w 2006 roku, działająca całkowicie społecznie organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie materialne oraz organizacyjne działającego od 1991 roku Ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Ośrodek został zbudowany przez Katowicką Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) drogą społecznej inwestycji, z środków pochodzących z darów kilkudziesięciu zakładów pracy oraz tysięcy osób fizycznych aglomeracji śląskiej. Jego celem statutowym jest wspomaganie Państwa w zakresie terapii, rehabilitacji, a także oświaty dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością. Aglomeracja śląska dawniej Górnośląski Okręg Przemysłowy to do dziś najbardziej uprzemysłowiony region Polski o widocznych skutkach wpływu industrializacji na zdrowie społeczności lokalnej, z czym od lat dramatycznie nie radzi sobie państwowa służba zdrowia. Odpowiedzią na tę bezradność było powstanie Ośrodka realizującego bezpłatne dla dzieci i młodzieży usługi rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz oświatowe. Przez ponad 10 lat Ośrodek działał stabilnie w ramach udzielanych dotacji przez Urzędy Miast, PFRON oraz w ramach kontraktu z Śląską Kasą Chorych, a później NFZ. W tym okresie z pomocy w Ośrodku skorzystało blisko 15 000 dzieci i młodzieży. Lata 2003 – 2005 to zmiana zasad finansowania z w miarę stabilnych dotacji na niepewny system grantowy, konkursowy bądź przetargowy zamówień publicznych. Bezpardonowa konkurencja w walce o środki unijne, gminne czy tez PFRON i NFZ, prywatyzacja publicznych jednostek służby zdrowia sprawiły, że byt społecznego Ośrodka stał się zagrożony. Powstałe w 2006 roku Stowarzyszenie Osób Wspierających SORO zbiórkami z 1% wspomaga systematycznie Ośrodek dofinansowując zakupy sprzętu do rehabilitacji, szkolenia pracowników zakresie nowoczesnych metod terapii oraz adaptacje i modernizacje pomieszczeń terapeutycznych z pożytkiem dla podopiecznych Ośrodka, których dziś jest już prawie 20 000.

Wykorzystanie środków z 1% Lata 2013 – 2015

SORO
......tak było
SORO
......a tak jest obecnie
SORO
......tak było
SORO
......a tak jest obecnie
Otrzymane środki finansowe wykorzystaliśmy na dofinansowanie adaptacji i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb rehabilitacji dzieci i młodzieży w Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych. Dzięki Państwa pomocy dotychczas niewykorzystywane pomieszczenia przekształciliśmy w nowoczesne i w pełni funkcjonalne, wyposażone w niezbędny sprzęt miejsce rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

...nowe gabinety specjalistów – dofinansowanie budowy z środków 1%, nowy sprzęt rehabilitacyjny
SORO
...gabinet logopedy
SORO
...gabinet psychologa
SORO
...kombinezony do rehabilitacji dzieci

Wykorzystanie środków z 1% - Rok 2016

SORO
SORO
↙ ↓ ↘
SORO
Szkolenie pracownika – rehabilitacja metodą Voity
SORO
Kombinezon i szyna do ortezy DUNAG 02
SORO
Samochód od przewozu dzieci niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy
dla Dzieci Niepełnosprawnych
Centrum Rozwoju Dziecka

ul Ułańska 5a, 40-887 Katowice
tel. 32 250 44 99 W. 25
e-mail: stowarzyszenie@osrodek.katowice.pll
NIP: 6342593153
Regon: 240313693
Konto w ING Bank Śląski : 98 1050 1214 1000 0023 0343 3094


Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2008 rok


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000251568.
Za okazaną pomoc dziękuje Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm