Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Odszukaj Siebie
adres: 60-589 Poznań,
ul. Nowina 9
  
e-mail:fundacia@odszukajsiebie.pl
www:www.odszukajsiebie.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Fundacja Odszukaj Siebie
Pobierz program PIT Scan 2021
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Fundacja Odszukaj Siebie
Rok rejestracji:2015
Rok uzysk. OPP:2016
KRS:0000456673
Regon:302386678
NIP:971243565
Nazwa banku:Santander Bank
Nr rachunku:82 1090 2590 0000 0001 3372 9996

O Organizacji

Głównym celem Fundacji jest popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do ograniczenia i wyeliminowania uzależnień w społeczeństwie, w szczególności uzależnienia od hazardu i alkoholizmu, poprzez współdziałanie z poradniami odwykowymi, zakładami pracy, a także innymi fundacjami i stowarzyszeniami. Stawiamy na ochronę i promocję zdrowia, naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
Jednak zawsze było i pozostaje dla naszej Fundacji najważniejsze to, że chcemy nieść pomoc ludziom dotkniętym skutkami nałogów w poszukiwaniu i odnajdywaniu siebie. Tego PRAWDZIWEGO siebie. Wierzymy w to, że przy wsparciu osób wrażliwych, rozumiejących i czujących problemy uzależnień, wspólne poszukiwanie i pokazywanie piękna tego świata prowadzi do odbudowania równowagi emocjonalnej, pogody ducha, radości i zadowolenia z codziennego życia.

List


W chwili znalezienia się w Fundacji byłam na skraju załamania psychicznego, fizycznego i duchowego. To tutaj rozpoczął się proces mojego zdrowienia i rozwoju. Fundacja jest dla mnie drugim, a nawet pierwszym domem. Miejscem gdzie czuje się bezpiecznie, pewnie i zrozumiana. Z jej pomocą wciąż układam siebie, dostrzegając jasne strony życia. To niesamowite jak wspaniałe rzeczy organizuje ta niewielka Fundacja dysponując skromnym budżetem pochodzącym głownie z prywatnych darowizn i 1% podatku od osób fizycznych.

Jej wsparcie w tym zakresie to wymóg mojego serca.

Wdzięczny beneficjent
Ola S.

Odszukaj Siebie – razem z nami
Fundacja „Odszukaj Siebie"
ul. Nowina 9, 60-589 Poznań
REGON: 302386678
NIP: 971243565
e-mail: fundacia@odszukajsiebie.pl
Konto w Santander Bank Polska S.A. : 82 1090 2590 0000 0001 3372 9996


Rodzaj Organizacji

      fundacja


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000456673.
Za okazaną pomoc dziękuje Fundacja Odszukaj Siebie


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm