Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek
adres: 00-720 Warszawa,
ul. Czerniakowska 137
telefon:695 622 784
  
e-mail:fundacja.nazaretanki@gmail.com
www:www.nazaretankifundacja.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek
Pobierz program PIT Scan 2021
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie
Rok rejestracji:2004
Rok uzysk. OPP:2005
KRS:0000212257
Regon:015775347
NIP:521-32-98-598
Nazwa banku:BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie
Nr rachunku:81 1600 1068 0003 0102 1168 1150

O Organizacji

fundacja Szkół sióstr Nazaretanek

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek W Warszawie

OPP

WSPIERAMY ROZWÓJ

    Fundacja wspiera oczekiwania podopiecznych w zakresie:
  • nauki,
  • edukacji
  • wychowania,
  • rekreacji,
  • integracji
  • i innych form pomocy.

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie została utworzona w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru OPP.

OPP
OPP OPP
OPP OPP
OPP

Fundacja powstała, by wspierać finansowo uczniów szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także nagradzać tych wyróżniających się osiągnięciami naukowymi.

Co roku około 20 uczniów korzysta ze stypendium socjalnego, a ok. 100-u otrzymuje stypendium naukowe przyznane przez Fundację.

OPP

Organizujemy konkursy, warsztaty i realizujemy projekty w zakresie promocji zdrowego stylu życia, podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Prowadzimy działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

OPP
FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE
ul. Czerniakowska 137
Warszawa 00-720
tel.: 695 622 784
e-mail: fundacja.nazaretanki@gmail.com
NIP: 521-32-98-598
KRS: 0000212257
Regon: 015775347
Konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w WARSZAWIE
81 1600 1068 0003 0102 1168 1150


Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1%


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000212257.
Za okazaną pomoc dziękuje Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm