Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Edukacja z Wartościami
adres: 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A
telefon:509 931 776
  
e-mail:fundacja@ezw.edu.pl
www:https://ezw.edu.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Fundacja Edukacja z Wartościami
Pobierz program PIT Scan 2020
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Fundacja Edukacja z Wartościami
Rok rejestracji:2014
Rok uzysk. OPP:2020
KRS:0000518975
Regon:147365147
NIP:9512382185
Nazwa banku:mBank
Nr rachunku:59 1140 1977 0000 3309 6000 1001

O Organizacji

Fundacja „Edukacja z Wartościami” posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjno-rozwojowych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Fundacja działa przede wszystkim na rzecz wyrównywania różnic edukacyjnych, oferuje także profilaktykę zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, jak również udziela wsparcia rodzicom i opiekunom dzieci w procesie wychowawczym, sytuacjach trudnych i kryzysowych, wspiera rodziny zastępcze.

W ramach prowadzonej działalności Fundacja obejmuje swoim wsparciem dzieci, młodzież oraz rodziców i opiekunów z całej Polski. Zapobiega, poprzez swoje programy profilaktyczne, powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propaguje prawidłowe metody wychowawcze i postawy rodzicielskie, zapewnia usługi poradnicze, wspierające i edukacyjne dla wszystkich rodzin. Od wielu lat prowadzi Centrum Edukacji DANIEL, zajmuje się min. tworzeniem i organizacją pracy przedszkoli, szkół podstawowych i liceów. Do tej pory udało się rozpocząć pracę 30 takich placówek edukacyjnych w całej Polsce.
Nasze działania skupiają się obecnie mocno w temacie pomocy i wparcia dla rodzin zastępczych.
Jesteśmy dumni z tego, że mamy wpływ na rzeczywistość poprzez konkretne działania.
Fundacja Edukacja z Wartościami
ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa
tel. 509 931 776,
e-mail: fundacja@ezw.edu.pl
NIP: 9512382185
Regon: 147365147
Konto w mBank : 59 1140 1977 0000 3309 6000 1001

Rodzaj Organizacji

      fundacja


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000518975.

Za okazaną pomoc dziękuje Fundacja Edukacja z Wartościami


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm