Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Caritas Diecezji Sandomierskiej
adres: 27-600 Sandomierz, ul. Opatowska 10
telefon:15 644 55 86
fax:15 832 11 45 WEW. 335
  
e-mail:sandomierz@caritas.pl
www:www.sandomierz.caritas.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Pobierz program PIT Scan 2021
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Caritas Diecezji Sandomierskiej
Rok rejestracji:2004
Rok uzysk. OPP:2006
KRS:0000213751
Regon:040092844
NIP:864 000 97 41
Nazwa banku:Bank Pekao
Nr rachunku:33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

O Organizacji


Caritas Diecezji Sandomierskiej Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną,
której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości,
dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.
caritas
Caritas Diecezji Sandomierskiej od lat pomaga dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym, bezdomnym, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ofiarom kataklizmów. Jest to możliwe między innymi dzięki środkom z 1%, przekazywanym nie tylko przez osoby indywidualne, ale także przez firmy.
Caritas Diecezji Sandomierskiej jest organem prowadzącym następujące placówki:
 1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu.
   W ramach Ośrodka funkcjonują:
  • Przedszkole Specjalne;
  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym;
  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów z Autyzmem;
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
 2. Centra Pielęgniarstwa Środowiskowo - Rodzinnego i Rehabilitacji;
 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim i Rudniku nad Sanem;
 4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu;
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem;
 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem;
 7. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu;
 8. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem;
 9. Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem;
 10. Punkt Pomocy Doraźnej w Sandomierzu;
 11. Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu;
 12. Sandomierskie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego;
 13. Ośrodki Kolonijne w Bojanowie i Mszanie Dolnej.
 14. Świetlica Socjoterapeutyczna w Tarnobrzegu;
 15. Dzienny Dom „Senior+” w Modliborzycach
placówki caritas
placówki caritas
placówki caritas
Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się również w ogólnopolskie akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Wakacyjna Akcja Kolonijna, Program pomocy żywnościowej FEAD, Program wsparcia dla dzieci „Skrzydła” oraz Program "Spiżarnia Caritas".
Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której działalność koncentruje się wokół pomocy m.in. osobom niepełnosprawnym, ubogim, chorym i bezdomnym
Czynione dobro nie byłoby możliwe bez wsparcia oraz hojności ludzi dobrego serca, którzy decydują się przekazać swój 1% podatku na cele Caritas Diecezji Sandomierskiej.
DZIĘKUJEMY
KRS 0000213751
wolontariusze
CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 644 55 86
e-mail: sandomierz@caritas.pl
NIP: 864 000 97 41
KRS: 0000213751
Regon: 040092844
Konto w Bank PEKAO: 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku
      organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
      organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000213751.
Za okazaną pomoc dziękuje Caritas Diecezji Sandomierskiej


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm