Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
adres: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 71
telefon:22 668 47 19
fax:22 668 47 19
  
e-mail:sekretariat@diabetyk.org.pl
www:www.diabetyk.org.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Pobierz program PIT Scan 2015
Uruchom PIT On-Line
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Rok rejestracji:1981
Rok uzysk. OPP:2004
KRS:0000037573
Regon:0001104948
Nazwa banku:Raiffeisen Polbank
Nr rachunku:46 1750 0012 0000 0000 3229 8044

O Organizacji

Polskie Stowarzyszenie DiabetykówIstniejemy od 1981 roku i jesteśmy największą organizacją pacjentów w Polsce.

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak:
  • opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona ich interesów wobec władz państwowych, terenowych
    i samorządowych, organów administracji, miejsc pracy, szkół, uczelni i innych instytucji;
  • dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej;
  • edukacja diabetyków w zakresie dbania o chorobę, stosowania odpowiednich terapii, leczenia, zapobiegania powikłaniom, diety i innych niezbędnych elementów życia z cukrzycą;
  • poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie;
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku - chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych;
  • integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie.


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Zarząd Główny
ul. Wiosny Ludów 71
02-495 Warszawa
tel./fax 22 668 47 19
E-mail: sekretariat@diabetyk.org.pl
www.diabetyk.org.plRodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2008 rok
      organizacja wspierająca inne organizacje pozarządowe
      organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
      organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
      organizacja/instytucja uprawniona do otrzymywania nawiązek


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000037573.
Za okazaną pomoc dziękuje Polskie Stowarzyszenie Diabetyków


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm